enom tak trochu

11.07.2022

enom tak trochu
ze tmy aj štěstí
moravské chalúpky
a děvčica

slze jí padajú
s puténkú radostnú
Bože daj
až k tým hvězdám