Co je to kříž?

11.07.2022

Bylo trošku pod mrakem. U zarostlého kříže stál poutník a vedle něj žena.
"Co je to kříž?", zeptala se.
"Kříž, to je to, co lidé nechtějí vidět", odpověděl poutník.
Nechápavě koukala a chtěla vysvětlení.
"No, to máte tak...", ukázal poutník na zarůstající kříž, "...kříž je všechno to, co je bolestné. Na kříži a u něj se odehrálo cosi dávného a současně je v něm dovršující se budoucnost. I my jsme teď u kříže."
Chvílí bylo ticho a pak se zeptala:"No, dobře, ale proč ho lidé nechtějí vidět?"
Poutník pohlédl někam za kříž, který se ztrácel v listí. "Lidé nechtějí vidět kříž, protože v nich vzbuzuje otázky. Třeba tázání se po tom, jestli to bylo nevyhnutelné..., nebo tázání se na utrpení, na smrt, na naši vlastní smrt."
Poutník hleděl do nebe, pak se nadechl, nedal prostor na další otázku a řekl: "Lidé nechtějí vidět kříž, protože je na něm Kristus. A vidění Krista na kříži se okamžitě spojuje s otázkou, která je absolutně osobní - kdo je Kristus? Kdo je pro mě? A kým jsem vlastně já pod křížem?"
Žena stojící vedle poutníka to moc nechápala. Řekla, že tomu nerozumí.
Poutník odpověděl, že to nevadí. Že hlavní je, abychom se nebáli a nenechali zarůstat kříž křovím. Stejně tak nemáme nechat zarůst i naše srdce.
Když vycházelo sluníčko, poutník jen dodal: "Po utrpení bylo vzkříšení..."