Chcete vědět, kde je Bůh?

07.01.2023

Je všude tam, kde to nečekáte. Je v člověku, který vám ublížil, stejně jako v tom, kterého milujete. Je ve ztracených časech, v prohraných bitvách. On pláče s plačícími, ale taky se raduje s těmi, kdo se usmívají. Je ve vůni deště letní noci i v tuhé temnotě zimy.
Podívejte se do přírody, to je kniha, ve které je o Bohu spoustu napsáno. Chce to jen číst. Je v pohybu větru, v pohybu kočky, i v záchvěvu motýlích křídel. A taky v blátě a zamořeném ovzduší, i ve vykáceném lese.
Je v očích trpících a umírajících, stejně jako je v očích lhářů a sebestředných politiků. Je v krvi padlých vojáků, v hrobech sebevrahů i bezejmenných hrdinů.
Bůh je v prázdných kostelích, stejně jako je v prázdných srdcích nevěřících na lásku a ani na zázraky.
Je ve smějících se dětech, ale i v těch, které si rozbily kolena. V neúplných rodinách a v rozpadlých manželstvích.
Všemohoucí Bůh je v lidských rukou, ať jsou to ruce dělníka, univerzitního profesora, staré venkovské babičky, bankéře, prodavačky, nebo pekaře.
Je v urážkách, plivancích, nenávistném odsouzení, ale i v osvobozujícím odpuštění.
Najdete ho ve vůni kadidla i v potu vyvrhelů. V krásných, zdobených a vyšívaných látkách, ale i v ušpiněném oblečení a prosté nahotě.
Bůh je v něžnosti maminky chovající narozené dítě, stejně jako ve smrti starého člověka. A to je ono. Je v životě i ve smrti. On je nad vším i ve všem. Je odlišný od světa, ale přitom není daleko. Je úplně jiný, než si představujeme.
On je tajemství, kterého se můžeme dotknout.