a do noci

06.11.2022

a do noci
přišla zářivá
byla a nebyla
tady aj tam
Sofia
já vím
néni to dosť
učené
dyž moravské
kostelíčky
stydijú sa
za samotu
otevřítú
dokořán
voňavé
pozvání
je kadidlo
co dýchá
dým
a prosím
dojdi
Sofia