životopis

Mgr. Filip Gorazd Martinek

Narozen 23. 5. 1993 v Kyjově, vyrůstal ve Strážnici na jihovýchodní Moravě, národnostně se považuje za moravského Slováka. V dětství získal lásku k literatuře díky mamince Daně, která pracovala v knihkupectví. Osloven bohatou historií a folklorem Strážnice. 

Na střední škole vystudoval grafický design, začal psát básně a objevil filosofii, s jejímž samostudiem začal na brněnské Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického, kde studoval a působil jako studentský asistent v ateliéru profesora Tomáše Rullera. Účastnil se přes 100 výstav a akcí (mimo jiné Národní galerie Praha, Bratislava), podílel se na realizaci výstavy Bohuslava Woodyho Vašulky, světového průkopníka video umění (Brno, 2016), zapojen do výzkumu mezi Vysokým učením technickým a Islandskou univerzitou na Islandu (2015-2016). 

Po úspěšném zakončení Fakulty výtvarných umění v roce 2017 si uvědomuje, že umělecký svět pro něj není a odchází studovat filosofii a teologii na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity (žák profesorů Karla Skalického a Jaroslava Vokouna), prožívá povolání ke kněžství. Absolvuje jako magistr filosofie s červeným diplomem a cenou rektora za mimořádné studijní výsledky v roce 2020. V letech 2018-2020 byl delegátem Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol ČR (člen Komise pro vědeckou činnost a Komise pro umělecké vysoké školy). 

Od roku 2020 pokračuje doktorským studiem se zaměřením na propojení vědy, spirituality a umění na Katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického a na Slovenské akademii věd. Zabývá se jurodivými a performativitou.

V roce 2021 přijal jáhenské a kněžské svěcení v Církvi československé husitské. V letech 2021-2022 byl farářem v Písku a administrátorem excurrendo v Milevsku. Nyní působí při diecézní radě Brněnské diecéze. 

Pravidelně publikuje odborné i popularizační texty. Zajímá jej filosofie, teologie, umění, historie, etnologie, religionistika, performativita, poezie a pověsti. Doposud mu tiskem vyšly čtyři knihy: Modlitba k Sofii (2022), Cundrla: zjevit obraz (2021), Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici (2020), Chrám (2013). 

Jako hlavní činnosti svého života vidí chůzi, modlitbu, čtení, psaní, radost a úsilí o lásku. Moc si cení lidské svobody a jsou mu odporné totalitní ideologie. Nikdy nebyl a není členem žádné politické strany.