SYNAGOGA VE STRÁŽNICI

židovský templ a bývalá židovská čtvrť

AKTUALITY V ROCE 2020

! CHYSTÁ SE VÝZNAMNÉ PŘEKVAPENÍ !

Proběhla Noc kostelů.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

Na místě zaniknuvší původní stavby byl roku 1804 v klasicistním stylu postaven židovský templ s přiléhajícím hřbitovem. V druhé polovině devatenáctého století byla synagoga dotvořena neorenesančními zásahy místního stavitele L. Slováka.

V areálu někdejší židovské čtvrti se dnes nachází několik původních staveb, většina je však již v soukromém vlastnictví. Strážnickou židovskou čtvrť tak dnes připomínají hlavně její křivolaké uličky, dýchající minulost, někdejší přidružená hřbitovní stavba, skryté mikve a již zmíněná synagoga. Bohoslužby zde probíhaly až do roku 1941, kdy byla synagoga poničena jednotkami SA. Během druhé světové války zanikla také prostorová část určená ženám. 

S nástupem komunistické moci začala synagoga sloužit jako sklad. Teprve až od devadesátých let dvacátého století se synagoga dočkala postupující rekonstrukce a byla navrácena do správy židovské obce, která ji s přispěním Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici otevřela veřejnosti. Zvláštností templu jsou sluneční hodiny, které jsou umístěny na průčelí.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

V synagoze provádím a lektoruji. Hlavně se tam ale setkávám s lidmi, mnozí přicházejí jen tak si popovídat. Pokud v synagoze jsem, uvítám každého! Vítány jsou i školní výlety anebo hromadné rodinné zájezdy! Pro objednání použijte kontakty.

  • Otevřeno v čase 9:30 až 11:30 & 12:00 až 17:30 (červen-září).
  • Komentované prohlídky probíhají od pondělí až do neděle.
  • Pokud probíhá prohlídka, je vstup do synagogy uzavřen.
  • Do synagogy a ani na hřbitov nesmí zvířata.
  • Před vstupem vypněte mobilní telefon.
  • Synagoga je duchovní stavbou, mějte úctu.

V SYNAGOZE SE UDÁLO

videa


fotografie (2020)