moravské básničky

co čuješ

24.08.2022

co čuješ
to sú zvony
bijú smutno
bijú veselo
podle teho
esi ty si
smutný
veselý
alebo
hluchý

zaplesajú

24.08.2022

zaplesajú
nad vyvrátěným
okénkem
v dálce mihne
sa šanca
dojdeš na to
hore hore
zaplesaj aj
ty ty
sám budeš
s láskú
promlúví
déšť
za okénkem

o čem

21.08.2022

o čem
sú sny
o čem
vykládajú
o tobě
vykládajú
o čem
chceš
dyž miluješ
sú sny
životem

súdit

19.08.2022

súdit
budú ťa
dycky
bez tebe
zeberú ti
dycky
šecko
a po tem
z ničeho
Bůh
radosť
stvoří

milovat je zločin
to sa stává
dyž máš v rukách
prázdno
za zloděja ťa majú
ukradls
srdéčko ze dřeva
a hořelo
hořelo
z popela zrodilo
lásku

ticho nebolí

25.07.2022

ticho nebolí
usmála sa
dyž slunko vylézlo
neplakala
v dlaňách
kúsek světa
opatrovala lásku
podávala vodu
počúvaj
voní

peřina mrakú

19.07.2022

peřina mrakú
oblékla si deň
ze sna snáď
pod čepicu
aj Brno skovala

po takej cestě
láska sa procházá
dyž Brno slunko
má pod svatým
Augustinem tichučko

po tem ostal

11.07.2022

po tem ostal
bodlák veliký
krve jak z vola
vole chrám maštale
pola uhádajú
Boha Bože Bože
vyženú nepustijú
ostane pár luntú
možeš děkovat

tož každý túží
po slunku aj
po kráse
po pokoju
a aj bolesť
dyž odpluje
radosť po tem
duša klidná
pluje lehko
milovaná

putování

11.07.2022

putování
včíl šak
ideš nebem
po zemi
čuješ to
aj to
jak vonijú
kroky pod
slunkem

křísí sa

11.07.2022

křísí sa
slunko opité
duša dúfá
zářivej toť
aj milosť

ide zkraja

11.07.2022

ide zkraja
světem aj
nocú kdesi
povedaj

esi sladké
čase sú
baže skovajú
sa do lesú

hluboké a aj temné
sú prameně snú
jak sa tetelijú
jak ožívajú

dyž srdéčko
hladá Boha

Syn Boží víťazí
slunko změní sa
v temnotu a měsíc
v krév dřív jak dojde
deň Hospodina veliký
a hrozný

su kerý su

křížu tvojému
sa klaňáme
vládca
a slavíme
Vzkříšení tvoje svaté
kopí aj huba octová

rúha sa a posmívá
po pravici sa kaje...

každého dňa

11.07.2022

každého dňa
zrovna včíl
už máš
to všecko
v pokoju
co ti bylo dané
od Boha
víc nehladaj

modlíme sa

11.07.2022

modlíme sa
život věčný
oheň jasný
u kříža sa modlíme

daj Hospodine
požehnání všeckému
světu našemu
aj hen temu

pokoj luďom
království
tvoje a tvoja
láska

křížu sila
mocná tichosť
klaňáme sa
milosti tvojej

v tem životě

11.07.2022

v tem životě
ide o život
aj o smrť
a můdrosťú
věky vykládajú
daj krve
dostaneš Ducha

skáčú mraky po dědině
kopce lezú do nebe
svině sú všude
v humně rátajú zitřek
z vylhaných básniček
slunko néni toť
kroky sa ti ztrácajú
jak ideš a ideš
po platance hore
až zabolí že si

nekdy sů temnoty hutné
maluješ a zpíváš
tů cestu poválanů
životem a smrťů
radosť do srdca
průdí pod křížem
tma a ona světlo
služebnica

enom tak trochu
ze tmy aj štěstí
moravské chalúpky
a děvčica

slze jí padajú
s puténkú radostnú
Bože daj
až k tým hvězdám

až ticho

11.07.2022

až ticho
do popela
naprší

hvězdy budou
cítit cibulí
a bude to

pravda