Žít (spolu)

02.03.2023

Člověk touží objevovat jiné světy, touží po poznání, vědění a moci. Starý citát říká, že "vědění je moc". Předpokládá se vztah mezi věděním, znalostí, vzděláním a mocí. Po moci se prahne. Realitou je, že k moci se často dostávají i ne zrovna vzdělaní lidé, natož moudří. Vidíme to okolo sebe, ale i v dějinách.
Je však vědění a moc to hlavní, co máme chtít? Rozvíjení technologií žene lidstvo do netušených dálek vesmíru. Odhalujeme vzdálené galaxie a zkoumáme tajemství hmoty, nedozírného prostoru a jsme odborníky na výrobu všeho možného.
Otázka zní, zda bychom se neměli nejdříve snažit žít tady a teď? Chceme cestovat na vzdálené planety, ale nedokážeme žít ani tady. Nedokážeme žít v míru a pokoji. Nejenom jako národy, ale ani jako jednotlivci. Vzájemně na sebe házíme špínu, snažíme se nad tím druhým člověkem zvítězit. Ve skutečnosti je však naše domnělé vítězství současně i naší porážkou. Čím více zla do světa vneseme, tím ve větším zlu budeme společně žít.
Řečeno jednoduše a poeticky: Zkuste se vychcat a vysrat do bazénu a pak v něm spolu s ostatními plavejte. A ještě horší to bude, když někdo zvíří vodu. Chcete v tom žít?