zazpívajú

06.11.2022

zazpívajú
ptáčci
v nebi
aj na zemi
to sú
zpěvy
modlitby
strachy
aj přání
šecko je
v tem
dyž
milosť
zaprší