zaplesajú

24.08.2022

zaplesajú
nad vyvrátěným
okénkem
v dálce mihne
sa šanca
dojdeš na to
hore hore
zaplesaj aj
ty ty
sám budeš
s láskú
promlúví
déšť
za okénkem