vykládaj

17.10.2022

vykládaj
o cestách
zaprášených

vykládaj
o tichu
tých cest

vykládaj
o radosti
na nich

vydaj sa
po cestách
Božích