Šumění andělských křídel

02.03.2023

Šumění andělských křídel je neslyšitelný zvuk, ozvěna věčnosti. Je to podstatná součást stvořeného světa. Neviditelná sféra, která je zde stejně tak, jako voda a vzduch. Do ní se vstupuje branou pokojného srdce. Za závojem každodenní skutečnosti je ukryt šum harmonizující jak se štěstím, tak se smutkem. Je v něm odpověď na velké otázky existence, ale zejména je v něm nepřetržitá nebeská liturgie, věčná oslava Boha. Kdo vstoupí do šumu andělských křídel, zakusí blaženost nesamozřejmosti. Není to odtrženost, ale možnost vidět a slyšet nebe tady a teď, v šumící přítomnosti. Pak nezbývá nic jiného, než milovat.
Praxe lásky je činná modlitba vyslovující svůj nádech. Slovo, které nelze vyjádřit, neboť se musí dýchat. To je oslava Boha.