Soudce všeho světa, Bože & chrám J. A. Komenského ve Bzenci