sláva dycky Bohu

03.10.2022

sláva dycky Bohu
šak nic iné
nemá větší úlohu
ať nás milost nemine

dycky Bohu sláva
volaj k nebi
ať sa to tak stává
aby to tak bylo aby

Bohu sláva dycky
budiž duša v pokoju
bysme teho došli prakticky
pod ochranú pod tvoju