šecky cesty

23.09.2022

šecky cesty
vedú na Moravu
kde tam
zbíhajú sa
pola aj vinohrady
šecky cesty
mlčijú pravdu
dyž na konci
vedú na Moravu