Rev. Warven: Vydávám se na cestu

29.12.2020

Z textu od Rev. Rinuse van Warvena (www.rinusvanwarven.eu), na požádání Jarka Kubacki, přeložil do českého jazyka Filip Gorazd Martinek.  


Vydávám se na cestu do mírumilovného světa zítřka a beru si s sebou svoji touhu po pravdě a lásce. Pravda, kterou hledám, se ukrývá hluboko ve mně samotném. Pokud má Pramen života někdy něco znamenat, pak je potřeba, abychom jeho smysl nalezli v uvítání lidí do Života Žijícího, stejně jako uvítání, které se rozšiřuje hluboko v nás. Někde v hlubinách mé existence nacházím nevyčerpatelný zdroj.

Vydávám se na cestu do mírumilovného světa zítřka a beru si s sebou touhu po Božském v plánu krásné přírody (přirozenosti), v lidské bytosti, která ji může zakusit v tanci, v hudbě, v poezii. Vítám vás, ale i sebe v kráse života.

Vydávám se na cestu do mírumilovného světa zítřka a beru si s sebou svoji touhu po úžasu (zvědavosti). Mám také pochybnosti. Co zůstává, to je údiv nad vesmírem, který nemůže být uchopen, a to jediné, co lze v tomto měsíčním světě přinejmenším udělat, je věřit v důstojnost a posvátnost lidské bytosti - každé lidské bytosti. Vítám vás, ale i sebe, abychom s úctou naslouchali Životu Živému.

Vydávám se na cestu do mírumilovného světa zítřka a beru si s sebou svoji touhu po celistvosti a jednotě. A tuto jednotu nazývám Pramenem, Původním Pramenem, Nejhlubším Založením, Bytím, Pramenem Života, Životem, Ohněm, Světlem, Tajemstvím, zcela Jiným, Svatým, Nepojmenovatelným, Neviditelným, Skrytým, Milosrdným, Vševědoucím, Pravdou, Realitou. Vítám vás, ale i sebe v touze po celistvosti.

Vydávám se na cestu do mírumilovného světa zítřka a beru si s sebou svoji touhu po milosrdenství. Chci být i nadále pohnut trpící lidskou bytostí, Ježíšem, chci být poháněn posláním při hledání pravdy a spravedlnosti. Také v jiných náboženstvích objevuji toto hledání vizionářů, proroků a mystiků, nadšených lidí, mužů a žen hledajících vděčnost, dobrotu, celistvost a krásu tohoto stvoření. Vítám vás, ale i sebe v naší společné touze po spravedlnosti a milosrdenství.

Vydávám se na cestu do mírumilovného světa zítřka a beru si s sebou svoji touhu po tom, co je skutečné. I když nemohu najít Boha, stále věřím v atributy Věčného: láska, milosrdenství, soucit. Snažím se i s těmi, kteří nevěří ve stejný smysl slova, dokonce i tak pocítit smysl existence. Najít cestu ven ze samoty a strachu, závisti a nenávisti, nesmyslnosti a bezúčelnosti a cestu k mému skutečnému cíli. Vítám vás, ale i sebe v životě Živém, který je naším cílem, jenž jsme obdrželi od Věčného.

(Díky všem slavným a neznámým básníkům, kteří tato slova umožnili.)