prosím

04.12.2022

prosím
o nebe
dyž ide
o šecko
na zemi
prosím
o nebe
dyž chcú
o šecko
na zemi
hrát
o tebe
dyž aj
o život
na smrti
neprosím
o nebe
dyž vyleješ
ó rosu
na zemi