Podstata křesťanství (A. V. Meň)

12.05.2023

Zeptáme-li se ještě jednou, co je podstatou křesťanství, musíme odpovědět: jeho božsko-lidský charakter, spojení mezi lidským duchem, který je konečný a omezený v čase, a božstvím, které je nekonečné. Jde o posvěcení těla, neboť od chvíle, kdy Syn člověka přijal naše radosti a utrpení, vše, co vytváříme, naše láska, práce, příroda, svět, vše, v čem se ocitl nebo do čeho se narodil jako člověk i bohočlověk, není odmítáno, není pokořováno, ale vyzdviženo na novou úroveň. V křesťanství je svět posvěcován a zlo, temnoty a hřích přemáhány. Jde ale o Boží vítězství. Toto vítězství začalo o velké noci vzkříšení a bude pokračovat, dokud bude existovat svět.


Alexandr Vladimirovič Meň (1935–1990), ženatý kněz a svatý mučedník