o čem

21.08.2022

o čem
sú sny
o čem
vykládajú
o tobě
vykládajú
o čem
chceš
dyž miluješ
sú sny
životem