Nechť je každý člověk přítelem druhého

02.03.2023

Požehnanou noc a probuzení celému stvoření. Je potřeba si odpouštět, neboť celý svět je nemocný. Komukoli jsem ublížil, odpusťte mi to. Prosím.
Nechť je každý člověk přítelem druhého. Ať se svět naplní přátelstvím. Nebojujme. Nestrkejme do sebe. Buďme v lásce.