Ne-konečnost

02.03.2023

Když si člověk uvědomí svoji omezenost, může ze sebe vyjít. To znamená, že je zde paradox sebepřesažení obsažený v omezenosti člověka. To, co je konečné, se, díky vědomí své konečnosti, otevírá tomu, co je nekonečné.