Na vlak se nedobíhá

30.09.2021

Jedu vlakem.
Zastavujeme na nějakém nádraží a po malé chvilce se rozjíždíme.
Náhle zastavíme.
Do vlaku nastupuje udýchaná paní. 
Volají na ni: "Na vlak se nedobíhá, na vlak se čeká!"
A ona odpovídá: "Já jsem čekala támhle na sluníčku!"

Kéž bychom dokázali všichni čekat na sluníčku a pak rychle utíkat správným směrem.