Malá meditace o lásce a vztahu

15.01.2021

Co bychom asi tak chtěli od života? Od partnerství? 
Pevnost a stálost. Pevný život a pevné partnerství. 
Pevnou lásku, pevný vztah - přepevný vztah.  Vztah, ve kterém se rozvíjí nejenom něco vnějšího, nějaké znaky, ale vztah, který má vnitřní dynamiku a i když třeba není ideální, byť je plný proměn, je také plný stálosti. Stálosti v lásce. Opravdová láska se totiž připodobňuje triadickému prolínání a prostupování. Zdá se, že tu je a po chvíli zase není. Ona totiž nemůže setrvávat na jednom místě. Kotví sice v srdci, ale nemůže zůstat jen tam, musí nás pohánět celostně. 
Láska musí vyrazit ze srdce, prostoupit nám celé tělo, duši, ducha. 
Láska musí milovat
Musí chtít
Musí vidět
Láska není nějaký obyčejný cit. Je velkolepá a přitom tak maličká. 

Láska ve vztahu se realizuje i tehdy, pokud chybí čas, pokud nás dělí kilometry, dny, měsíce a někdy i roky. Láska to všechno překonává. Překonává veškeré hranice. 

Opravdová láska znamená opravdovou věrnost. Pokud miluji, nemohu vystoupit z toho, čeho jsem součástí, nemohu si jen tak říci, že teď už jako nemiluji a najednou budu třeba s někým jiným - to není láska, ale blbost

Skutečná láska proniká celý vztah a personálně zdokonaluje a pozdvihuje bytí koexistujících partnerů. Ono Já nachází své Ty v jiném Já. Takové nalezení se může odehrát během vteřiny, ale taková vteřina nemá časový horizont. 

Kéž bychom milovali.