létá vysoko

23.09.2022

létá vysoko
a hned dole
léce
kde chce

to je mlha
šak ju znáš
léce
jak chce

potom lehne
vysoko a dole
šak víš
tak aj ty spíš