Jen být

23.07.2021

Asi není cílem člověka, aby se utápěl v tom, jak je špatný a hříšný. To po nás Bůh nechce. Bůh je radost. Radost ze života, radost z toho, že vůbec něco je. Bůh je Láska. Chce to jen být. Být odhodlaný k radosti. A to i přes vědomí vlastních zranění, proher a špatností. Vědomí toho, že nejsem dokonalý a hlavně nikdy nebudu. Nebudu ani nejlepší. A jestli je na tom něco "nejlepší", tak právě to, že ani nemusím. Nemusím být nejlepší, protože s nikým nesoutěžím. Stačí jen být (bez přívlastků). Moc bych si přál, abych já sám dokázal vidět radost právě tehdy, když mi nebude dobře. V temnotě je těžké spatřit radost. V temnotě je vůbec těžké něco vidět, vidět cokoli. Ale někdy i v té temnotě stačí jen tak být. Být při tom, když my samotní nevidíme. Ale uvidíme díky někomu jinému.

Dne 11. července 2021 jsem vzkládáním rukou biskupa Filipa Štojdla přijal jáhenské a kněžské svěcení v kostele sv. mučedníků kostnických Jana Husa a Jeronýma Pražského v Mirovicích. Bohu díky za vše nezasloužené!