dědictví otců zachovaj nám Pane

23.10.2022

dědictví otců zachovaj nám Pane
ať nebeské království sa stane
ať láska je s nama znova a znova
ať srdce plesá a nejsú to enom slova

dědictví otců zachovaj nám Pane
ať radost ze srdcí našich kane
ať přijde pokoj mezi nás
ať nastane aj krásy čas