co čuješ

24.08.2022

co čuješ
to sú zvony
bijú smutno
bijú veselo
podle teho
esi ty si
smutný
veselý
alebo
hluchý