Cesta ke svatosti

19.04.2023

Cesta ke svatosti nespočívá v konání zázraků, ani v nepřeberném množství dobrých skutků, ale v opravdové žízni po Bohu. Duše, která žízní po Bohu, vstupuje na nelehkou cestu, na které přijdou těžkosti a nesení vlastního kříže. Čí žízeň po Bohu je skutečná, ten bude nakonec ukřižován. Ponořen do problémů tohoto světa a trápení. V takových chvílích bychom si měli s archimandritou Ioannem připomínat, že z kříže se nesestupujete, ale snímají vás z něj. Cesta ke svatosti je přijetí a odevzdání těžkostí do rukou Božích, ale i lidských. Svatost bývá prostá, jako snímání z kříže.