aj Brno má svojého Augustína

10.11.2022

aj Brno má svojého Augustína
nevím esi je svatý
dyž je to enom kostel
ale prý jo
okolo jezdijú šaliny
taky nevím esi svaté
dyž sú to enom šaliny
ale prý né
aj Brno má svoje svaté
nevím esi sú to ludé
dyž sú všude
ale asi jo
říkali to v televizi
že zas budem všecí svatí
enom na to Brno zapomněli