10 rad N. F. Čapka

22.01.2023
  1. Žijte jednoduše. Žijte prostě, abyste měli málo potřeb. Nedělejte si zbytečné starosti, zvláště cizí si nepřipouštějte. Buďte spokojeni s tím, co máte.
  2. Nelpěte na hmotných věcech. Mějte na paměti, že hmotné věci jsou pomíjivé. Zajímejte se o věci hlubší, víc získáte. Zachovejte si vnitřní svobodu.
  3. Žijte krásou. Nezapomínejte na krásné, radostné okamžiky, ale zapomeňte na smutné, nepříjemné. Zbavte se zloby, zášti, nenávisti a odpouštějte těm, kdo vám ublíží. Za dobro buďte vděční, nezapomínejte na ně.
  4. Žijte přítomností. Pravý život je to, co prožíváte právě nyní. Budoucnosti se nebojte - věřte v ni. Na stáří nemyslete a na minulost příliš nevzpomínejte.
  5. Buďte tvůrčí. Nezahálejte a stále se něčím zaměstnávejte. Buďte tvořiví, stále se učte a vzdělávejte.
  6. Hledejte krásu. Těšte se z krásných věcí, přírody, hudby, literatury a jiných umění. Krása je potravou duše.
  7. Radujte se. Udržujte se v dobré náladě. Pěstujte humor a pamatujte, že veselá mysl je půl zdraví a půl krásy.
  8. Mějte rádi lidi. Mějte lidi rádi a lidé budou mít rádi vás. Pomáhejte druhým! Více než na své trápení myslete na to, jak udělat radost druhým. Nemůžete-li o druhých mluvit dobře, raději mlčte.
  9. Buďte skromní. Zachovejte si střídmost a ve všem buďte umírnění.
  10. Mějte víru. Dbejte o vaši víru v Boha - Nejvyšší Moudrost. Uvědomujte si její přítomnost v sobě i ve všem.

Dr. Norbert Fabián Čapek, duchovní hledač
pomáhal ke vzniku Československé republiky, zemřel v koncentračním táboře Dachau