Mgr. Filip G. Martinek

Tož, životopis v malém!

Narodil jsem se 23. května 1993 v Kyjově a vyrůstal jsem v malebné Strážnici na Moravském Slovácku (na hranici se Slovenskem). Ve Strážnici jsem byl žáčkem Základní školy Marie Kudeříkové a maturitní zkoušku jsem složil na tamní střední škole, kde jsem studoval obor Grafický design. 

V roce 2020 jsem absolvoval s červeným diplomem magisterské studium filosofie a teologie v rámci oboru Filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získal jsem cenu rektora za mimořádné studijní výsledky. 

Ještě před tím jsem v roce 2017 vystudoval obor Intermediální a digitální tvorba na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Na Fakultu výtvarných umění jsem se posléze vrátil a od roku 2020 jsem interním doktorandem na Katedře teorií a dějin umění, kde se snažím pod vedením své školitelky Kaliopi Chamonikoly zabývat syntézou vědy, spirituality a umění.

Během studií jsem získal atestaci z pedagogiky, souběžně jsem studoval program Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, byl jsem zapojen do výzkumu mezi Vysokým učením technickým a Islandskou univerzitou, absolvoval jsem odborné studijní stáže v Centru vědeckých informací Národního ústavu lidové kultury a v Archivech a programových fondech České televize. V letech 2018-2020 jsem byl delegátem Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol ČR, kde jsem byl členem Komise pro vědeckou činnost a Komise pro umělecké vysoké školy. Tři roky jsem se staral o synagogu ve Strážnici, kde jsem byl nejen průvodcem.

Ač jsem si to nikdy nemyslel, stal jsem se knězem a bydlím na faře v jihočeském Písku, nově pod moji duchovní správu patří také Milevsko. Věnuji se filosofii, rád chodím pěšky a píšu. Hlásím se ke starokřesťanství a ortodoxii nerozdělené církve prvního tisíciletí, vážím si našich národních duchovních pokladů, věřím na zázraky všedního života, které se ukazují vždy, když je naše vidění prozářeno nestvořenými energiemi milujícího Boha. 

Velký důraz kladu na svobodu a inspiruji se tzv. ruským myšlením. Miluji pravoslavnou spiritualitu a zabývám se jí stále více a více. Kromě pravoslaví jsou mi nejbližší myšlenky původního starokatolického hnutí z 19. století.