Tož, stručný životopis!
Mgr. Filip Gorazd Martinek

Narodil jsem se 23. května 1993 v Kyjově a vyrůstal jsem v malebné Strážnici na jihovýchodní Moravě (na hranici se Slovenskem). Ve Strážnici jsem byl žáčkem Základní školy Marie Kudeříkové a maturitní zkoušku jsem složil na tamní střední škole, kde jsem studoval obor Grafický design. 

V roce 2020 jsem absolvoval s červeným diplomem magisterské studium oboru Filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získal jsem cenu rektora za mimořádné studijní výsledky. 

Ještě před tím jsem v roce 2017 vystudoval obor Intermediální a digitální tvorba na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde jsem hojně pracoval s dokumentační audiovizuální technikou. Na Fakultu výtvarných umění jsem se posléze vrátil a od roku 2020 jsem interním doktorandem na Katedře teorií a dějin umění (mojí školitelkou je PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.).

Během studií jsem získal atestaci z pedagogiky, byl jsem zapojen do výzkumu mezi Vysokým učením technickým a Islandskou univerzitou, absolvoval jsem odborné studijní stáže v Centru vědeckých informací Národního ústavu lidové kultury a v Archivech a programových fondech České televize. 

V letech 2018-2020 jsem byl delegátem Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol ČR, kde jsem byl členem Komise pro vědeckou činnost a Komise pro umělecké vysoké školy. Ve stejném období jsem se staral o synagogu ve Strážnici.

V roce 2021 jsem přijal jáhenské a kněžské svěcení a byl jsem v Plzeňské diecézi Církve československé husitské ustanoven farářem náboženské obce v Písku a ke konci roku 2021 administrátorem excurrendo v Milevsku. Chrám v Milevsku je unikátní synagoga, kulturní památka ČR, ve které v roce 2022 plánuji uskutečňovat akce.

Můj odborný zájem se pohybuje od filosofie, přes teologii a umění, až k historii. A samozřejmě se stále vyvíjí, jsem otevřen novým podnětům. Ve svém doktorském studiu se pokouším pracovat interdisciplinárně a propojuji různé vědecké obory. 

Moc rád chodím pěšky a věnuji se psaní. Velký důraz kladu na lidskou svobodu a jsou mi odporné totalitární ideologie. Nikdy jsem nebyl a nejsem členem žádné politické strany. Jako kněz se hlásím ke starokřesťanství a ortodoxii nerozdělené církve prvního tisíciletí, starokatolictví a pravoslavné spiritualitě.