Sem vložte podnadpis

KDO JE POUTNÍK GORAZD?

Mgr. Filip Gorazd Martinek

Narodil jsem se 23. května 1993 v Kyjově, vyrůstal jsem ve Strážnici na Moravském Slovácku. Po středoškolských studiích grafického designu, během kterých jsem poznal tradiční ruční techniky zpracování materiálů, jsem studoval v ateliéru prof. Tomáše Rullera, pro kterého jsem tři roky pracoval jako asistent. Po odchodu z uměleckého světa jsem studoval obecnou teorii a dějiny umění a kultury, získal jsem atestaci z pedagogiky, ale hlavně jsem se věnoval studiu filosofie a teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pod vedením kněze prof. Jaroslava Vokouna dále prohlubuji své studium teologie a spirituality. Jsem doktorandem na Katedře teorií a dějin umění FaVU Vysokého učení technického, kde se zaměřuji na teologii duchovního života a performance art.

Jsem členem správní rady Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici a delegátem za Jihočeskou univerzitu ve Studentské komoře Rady vysokých škol. Tyto funkce vnímám jako službu lidem okolo mně, vykonávám je zdarma, majíc vědomí toho, že nejsem politik a politika není nic pro mě.

Veškeré funkce, tituly, sláva a pozlátko - to vše je ve skutečnosti ničím - a ani samotné o sobě to nic moc není. V životě snad jen málo co je tak, jak si myslíme, že to bude. Já sám jsem důkazem toho, že Bůh povolává snad ty nejméně vhodné. O svém povolání ke kněžství jsem se učil hovořit několik let, nebylo snadné to přijmout. Neustále to zůstává tajemstvím. Je to cesta, do které nevidím. Pán Ježíš Kristus mě zavedl až k setkání se sv. Gorazdem II. Toto nevyslovitelné setkání jsem pochopil jako úkol a rozhodl jsem se přijmout jméno Gorazd (stalo se tak v horosedlecké kapli sv. Jana). Rád bych navázal na snahy, které se v našem národě projevily právě skrze tohoto svatého mučedníka. Je snad vznešenou ironií Boží, že mě nedávno oslovil emeritní starosta Hrubé Vrbky, což je rodiště Gorazda II., zda bych ve Vrbeckém muzeu nevytvořil duchovní expozici věnovanou právě tomuto světiteli.

Pokud byste se rádi dozvěděli něco více o mně, tak mohu prozradit, že mojí oblíbenou činností je chůze, chodím velmi rád. Pozoruji svět a učím se mlčet. Upoutává mě mnišství. Poměrně dosti se věnuji psaní, snažím se publikovat odborné studie, ale i popularizační články. Zajímá mě propojenost filosofie - teologie - umění. Zabývám se také ale historiografií. V současné době dokončuji tři knihy, z nichž jednu společně s mým kamarádem Richardem Maršákem (Rám metafyziky lásky). Nejsem génius a jsem za to rád. Snažím se pronikat do křesťanské spirituality, inspiraci nacházím v husitsko-pravoslavné orientaci. Pokouším se být tu pro lidi, kteří se na mne obracejí v důvěře, že jim mohu být alespoň maličkou duchovní pomocí. Starám se o synagogu ve Strážnici, kde lektoruji.

Apoštolů to dílo požehnané: 

Dědictví otců zachovej nám, Pane!

sv. Gorazd I.

žák sv. Cyrila a Metoděje, biskup

Metoděj ukázal jim na jednoho ze svých spolehlivých učedníků, zvaného Gorazd, a řekl: Je to muž svobodný a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný. To budiž Boží vůle a vaše láska, jakož i má!

sv. Gorazd II. (Matěj Pavlík)

svatý mučedník, biskup, věrozvěst

Po bohumilém životě učitele Evangelia, velekněze a pastýře přijal jsi trpělivě a hrdinně korunu mučednickou od Spasitele Krista. Mučedníku, světiteli, otče Gorazde, pros za nás v Království Božím.

sv. Jan Hus

svatý mučedník, kněz, kazatel

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.

sv. Jan Kronštadtský

mystik, kněz, kazatel

Dej mi, Pane, milost zříci se sám sebe - toho ďábla, kterým jsem se stal dědictvím Adamovým. Nový Adame, Pane Ježíši, přetvoř mě a učiň mě novým člověkem, oděj mě v sebe.

Několik fotografií z mého života