Křesťanská meditace

Je zaměřena na kontemplaci a ticho. Meditace je pokrmem pro naši duši a učí nás přibližovat se Bohu, více rozumět sobě a nacházet pokoj.

Duchovní doprovázení

Odpovídá na otázky existenciálních, spirituálních krizí v životě člověka. Má terapeutický rozměr, ale není náhražkou psychiatrické, či psychologické pomoci. Nabízím možnost společného hledání řešení toho, co vás trápí.

Přednáška

Nabízím odborné, ale i popularizační přednášky na téma křesťanství, filosofie, historie, umění. Mám zkušenosti s přednášením na vysoké škole, střední škole a v kulturně historických objektech.

Zpověď

Je vysoce svátostnou rovinou v křesťanském životě. Jako kněz jsem vázán zpovědním tajemstvím. Smíření s Bohem znamená také smíření s ostatními a se sebou samotným.