Mgr. Filip Gorazd Martinek

osobní web poutníka, kněze a filosofa

Narodil jsem se 23. května 1993 v Kyjově a vyrůstal jsem v malebné Strážnici na Moravském Slovácku (na hranici se Slovenskem). Ve Strážnici jsem byl žáčkem Základní školy Marie Kudeříkové a maturitní zkoušku jsem složil na tamní střední škole, kde jsem studoval grafický design. V roce 2020 jsem absolvoval s červeným diplomem magisterské studium filosofie a teologie v rámci oboru filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získal jsem cenu rektora za mimořádné studijní výsledky. Ještě před tím jsem v roce 2017 vystudoval intermediální a digitální tvorbu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Na Fakultu výtvarných umění jsem se posléze vrátil a od roku 2020 jsem interním doktorandem na Katedře teorií a dějin umění, kde se snažím pod vedením PhDr. Kaliopi Chamonikoly, Ph.D. zabývat syntézou vědy, spirituality a umění.

Během studií jsem získal atestaci z pedagogiky, souběžně jsem studoval dějiny a teorii umění a kultury na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, byl jsem zapojen do výzkumu mezi Vysokým učením technickým a Islandskou univerzitou, absolvoval jsem odborné studijní stáže v Centru vědeckých informací Národního ústavu lidové kultury a v Archivech a programových fondech České televize. V letech 2018-2020 jsem byl delegátem Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol ČR, kde jsem byl členem Komise pro vědeckou činnost a Komise pro umělecké vysoké školy. Tři roky jsem se staral o synagogu ve Strážnici, kde jsem byl nejen průvodcem.

Ač jsem si to nikdy nemyslel, stal jsem se knězem a bydlím na faře v jihočeském Písku, kde jsem duchovním správcem (farářem) náboženské obce. Věnuji se filosofii, rád chodím pěšky a píšu. Hlásím se ke starokřesťanství a ortodoxii nerozdělené církve prvního tisíciletí, vážím si našich národních duchovních pokladů, věřím na zázraky všedního života, které se ukazují vždy, když je naše vidění prozářeno nestvořenými energiemi milujícího Boha. Miluji pravoslavnou spiritualitu a zabývám se jí stále více a více. 

praxe (uvádím jen aktuální)

  • od r. 2021: duchovní správce (farář) náboženské obce v Písku (www.ccshpisek.cz)

vzdělání

  • od r. 2020: Ph.D. Katedra teorií a dějin umění, Fakulta výtvarných umění VUT
  • 2020: Mgr. Filosofie a Teologie, Teologická fakulta JU
  • 2017: BcA. Intermediální a digitální tvorba, Fakulta výtvarných umění VUT
  • 2017: Atestace. Pedagogika, Veřejnosprávní vzdělávací institut

ocenění

  • 2020: Cena rektora Jihočeské univerzity 

knihy

  • 2022(?): Rám metafyziky lásky (s kamarádem Richardem Maršákem)
  • 2021: Cundrla: zjevit obraz
  • 2020: Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici
  • 2013: Chrám

moje inspirace

kdo mě inspiruje, co považuji za důležité

sv. Jan Zlatoústý

Do ráje přichází ten, kdo po každém padnutí vstává a jde dále.

-
Ať už bys byl kdekoli, modli se. Ty jsi chrám Boží, nehledej místo.

Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Nejodpornější ze všeho byla pro mne pomsta a nejvíce odporná byla organizovaná pomsta státu.

Dionysios Areopagita

Nejbožštější poznání Boha se získává v nepoznání.

sv. Theofan Zatvornik

Když se modlíš, sestup z hlavy do Srdce, protože pravá modlitba je jenom ta, která vychází ze tvého Srdce.

Jan Amos Komenský

Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

František Palacký

Říká se, že děti, blázni a filosofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filosofové nechápou.

Tomáš Garrigue Masaryk

Pravá láska se nedokazuje nenávistí, ale jen láskou. Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

Alexej Štěpanovič Chomjakov

Církev na zemi je jednota věřících lidí spojených v lásce Bohočlověka. Do pekla jde každý sám, do nebe se může dostat jenom se všemi ostatními.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

S pomocí financí postavíte například školy, učitele ale hned nenaděláte. Učitel - to je velmi citlivý problém; národní učitel se formuje staletími, udržuje se tradicemi, nesčetnými zkušenostmi.

sv. Nikolaj Velimirovič

Ptáte se, jak může Bůh dopouštět války, hlad a mor? Kde je Jeho blahé učení? Na papíru. Kdyby bylo napsáno v lidských srdcích, lidé by žili v míru.

ct. starec Paisij Svatohorec

Bůh obzvláště naslouchá modlitbám toho, kdo - i když sám trpí - Boha prosí o uzdravení druhých.

sv. Jan Hus

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne. 

-
Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích. 

sv. Jan Kronštadtský

Dej mi, Pane, milost zříci se sám sebe - toho ďábla, kterým jsem se stal dědictvím Adamovým. Nový Adame, Pane Ježíši, přetvoř mě a učiň mě novým člověkem, oděj mě v sebe.

sv. Gorazd II.

Srdce mé naplněno jest blahem, že stanul jsem na pevné půdě Písma svatého a velkých Otců církevních a že smím za jejich rukovodstva jíti za Kristem v jedné řadě s jinými Slovany.

biskup Augustin Podolák

Zbloudí-li poutník na cestách a octne se v poušti, najde nejlépe pravou stezku, vrátí-li se po svých stopách tam, odkud vyšel, a dopluje-li do kalných a rozvířených vod nebo do bažin, vrátí-li se k pramenům...

několik fotek z radosti života