Ptáte se, jak může Bůh dopouštět války, hlad a mor? Kde je Jeho blahé učení? Na papíru. Kdyby bylo napsáno v lidských srdcích, lidé by žili v míru.

sv. Nikolaj Velimirovič

vzdělání:

od r. 2020: Ph.D. KTDU FaVU VUT
2020: Mgr. Filosofie a teologie, TF JU
2017: Atestace. Pedagogika, VVIS
2017: BcA. Ateliér prof. Rullera, FaVU VUT

ocenění:

2020: Cena rektora Jihočeské univerzity

životopis

Vítám vás na mém webu. Jmenuji se Filip Gorazd Martinek, jsem duchovní & filosof. Narodil jsem se 23. května 1993 v Kyjově a vyrůstal jsem v malebné Strážnici na Moravském Slovácku. 

Po maturitě jsem v r. 2017 absolvoval brněnskou Fakultu výtvarných umění v ateliéru prof. Tomáše Rullera, pro kterého jsem tři roky pracoval jako asistent a archivář. V r. 2020 jsem absolvoval s červeným diplomem magisterské studium filosofie a teologie v rámci oboru filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získal jsem cenu rektora za mimořádné studijní výsledky. 

Během studií jsem získal atestaci z pedagogiky, souběžně studoval dějiny a teorii umění a kultury na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, byl zapojen do výzkumu mezi Vysokým učením technickým a Islandskou univerzitou, absolvoval odborné studijní stáže v Centru vědeckých informací Národního ústavu lidové kultury a v Archivech a programových fondech České televize. V letech 2018-2020 jsem byl delegátem Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol ČR, rovněž jsem byl členem Komise pro vědeckou činnost a Komise pro umělecké vysoké školy.

V současné době jsem interním doktorandem na Katedře teorií a dějin umění FaVU VUT, kde se snažím zabývat syntézou vědy, spirituality a umění. Chystám vydání své třetí knihy s názvem Cundrla: zjevit obraz, ve které představuji život a dílo doc. akad. mal. Františka Cundrly a rozvíjím experimentální myšlení o tom, jak se nám obrazy ukazují.

Rád chodím pěšky, hlásím se ke starokřesťanství a ortodoxii nerozdělené církve prvního tisíciletí, vážím si našich národních duchovních pokladů, věřím na zázraky všedního života, které se ukazují vždy, když je naše vidění prozářeno nestvořenými energiemi milujícího Boha.    

inspirace

církevních Otců, svatých, mystiků, kazatelů, filosofů

sv. Jan Zlatoústý

Do ráje přichází ten, kdo po každém padnutí vstává a jde dále.

-
Ať už bys byl kdekoli, modli se. Ty jsi chrám Boží, nehledej místo.

Dionysios Areopagita

Nejbožštější poznání Boha se získává v nepoznání.

ct. starec Paisij Svatohorec

Bůh obzvláště naslouchá modlitbám toho, kdo - i když sám trpí - Boha prosí o uzdravení druhých.

sv. Theofan Zatvornik

Když se modlíš, sestup z hlavy do Srdce, protože pravá modlitba je jenom ta, která vychází ze tvého Srdce.

sv. Jan Hus

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.

-
Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích. 

A. S. Chomjakov

Církev na zemi je jednota věřících lidí spojených v lásce Bohočlověka. Do pekla jde každý sám, do nebe se může dostat jenom se všemi ostatními.

sv. Jan Kronštadtský

Dej mi, Pane, milost zříci se sám sebe - toho ďábla, kterým jsem se stal dědictvím Adamovým. Nový Adame, Pane Ježíši, přetvoř mě a učiň mě novým člověkem, oděj mě v sebe.

sv. Gorazd II.

Srdce mé naplněno jest blahem, že stanul jsem na pevné půdě Písma svatého a velkých Otců církevních a že smím za jejich rukovodstva jíti za Kristem v jedné řadě s jinými Slovany.

F. M. Dostojevskij

S pomocí financí postavíte například školy, učitele ale hned nenaděláte. Učitel - to je velmi citlivý problém; národní učitel se formuje staletími, udržuje se tradicemi, nesčetnými zkušenostmi.