věda, spiritualita a umění

„Zbloudí-li poutník na cestách a octne se v poušti, najde nejlépe pravou stezku, vrátí-li se po svých stopách tam, odkud vyšel, a dopluje-li do kalných a rozvířených vod nebo do bažin, vrátí-li se k pramenům.“ — biskup Augustin Podolák

Jmenuji se Filip Gorazd Martinek a srdečně vás vítám na mém webu, který jsem založil spolu s přijetím jména Gorazd. Web jsem zřídil převážně pro mé přátele, dostane-li se však k někomu, kdo mě nezná, třeba poslouží k Dobru. Chápejte tento web jako maličkou studánku, ke které se můžete vracet. Všichni jsme na životní pouti a kráčíme k nepoznanému, nabízí se možnost kráčet spolu. Hlavním cílem je zde prezentovat moji dlouhodobou snahu o spojení vědy, spirituality a umění. Takové spojení stojí mimo zájem většiny akademiků a o zmíněných oblastech se hovoří jako o navzájem neslučitelných. Tato neslučitelnost bývá vyobrazena jako boj rozumu s nerozumem, případně s citem. Jako by člověk byl buď řízen rozumem anebo jen citem. Přitom nás mnozí velcí myslitelé, nejrůznější kultury a naše vlastní dějiny, usvědčují z možnosti spojení, které se vůbec nejeví jako nereálné.

Jsem jen prostým poutníkem, který se snaží nalézat světlo v temnotách. A vydat svědectví o tomto setkání.

Filosofie není záležitostí nějakých 'systémů', nýbrž věcí samotné kultury myšlení...

prof. Zdeněk Neubauer