Mgr. Filip Gorazd Martinek

Od roku 2023 doprovázím křesťanskou meditací ve Strážnici. Studoval jsem filosofii a teologii v Českých Budějovicích, výtvarná umění v Brně a v současné době na Vysokém učení technickém a Slovenské akademii věd pracuji na své doktorské práci Performativita jurodivosti jako filosoficko-teologický problém

V roce 2021 jsem přijal kněžské svěcení v Církvi československé husitské a rok působil jako farář v Písku, nyní vypomáhám v Brněnské diecézi. S láskou se věnuji psaní, ať už odborných anebo popularizačních textů. K literatuře jsem se dostal již v dětství díky mojí mamince Daně, která pracovala v knihkupectví. Více se o mně můžete dočíst třeba na Wikipedii.

...a taky mám radost!