Věda, spiritualita a umění

Jmenuji se Filip Gorazd Martinek a srdečně vás vítám na mém webu, který jsem založil spolu s přijetím jména Gorazd. Web jsem zřídil převážně pro mé přátele, dostane-li se však k někomu, kdo mě nezná, třeba poslouží k Dobru. Chápejte tento web jako maličkou studánku, ke které se můžete vracet. Všichni jsme na životní pouti a kráčíme k nepoznanému, nabízí se možnost kráčet spolu. Hlavním cílem je zde prezentovat moji dlouhodobou snahu o spojení vědy, spirituality a umění. Takové spojení stojí mimo zájem většiny akademiků a o zmíněných oblastech se hovoří jako o navzájem neslučitelných. Tato neslučitelnost bývá vyobrazena jako boj rozumu s nerozumem, případně s citem. Jako by člověk byl buď řízen rozumem anebo jen citem. Přitom nás mnozí velcí myslitelé, nejrůznější kultury a naše vlastní dějiny, usvědčují z možnosti spojení, které se vůbec nejeví jako nereálné.

Jsem jen prostým poutníkem, který se snaží nalézat světlo v temnotách.
A vydat svědectví o tomto setkání.


Web je vystavěn tak, aby prezentoval kontinuitu mé práce.
O mněPokud vás zajímá, kdo vlastně jsem, zjistíte to zde.
Myšlenky: První fází mé práce jsou různá zamyšlení, některá z nich zveřejňuji.
TextyDruhou fází je publikování textů, často jsou to ucelené statě a studie. Zveřejňuji v pdf.
Knihy: Třetí a závěrečnou fází mé práce je ucelení spisu a vydání v podobě knihy.
Kontakty: Jak mě kontaktovat a kde mě lze nalézt? Připojeny jsou i jiné důležité weby.