To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jan 1,5)

lux in tenebris