Mgr. Filip Gorazd Martinek
Kněz, který rád chodí pěšky a píše. 
Věnuje se spojení vědy, umění a spirituality. 

praxe:

od r. 2021: duchovní správce náboženské obce v Písku

vzdělání:

od r. 2020: Ph.D. Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT 
2020: Mgr. Filosofie a Teologie, TF JU
2017: BcA. Intermediální a digitální tvorba, FaVU VUT
2017: Atestace. Pedagogika, VVIS

ocenění:

2020: Cena rektora Jihočeské univerzity

Bůh je Láska

Jsem moc rád, že jste se proklikali až sem. Na tomto webu naleznete můj duchovní zápisníček, články, knihy a odkazy. Od roku 2021 také natáčím na Youtube svá videa. Tento web je taková moje on-line vizitka.
Přeji vám hezké čtení.  

Jmenuji se Filip Gorazd Martinek a jsem knězem. Bydlím na faře v jihočeském Písku, kde jsem duchovním správcem náboženské obce. Zabývám se filosofií, rád chodím pěšky a píšu. Hlásím se ke starokřesťanství a ortodoxii nerozdělené církve prvního tisíciletí, vážím si našich národních duchovních pokladů, věřím na zázraky všedního života, které se ukazují vždy, když je naše vidění prozářeno nestvořenými energiemi milujícího Boha.

Narodil jsem se 23. května 1993 v Kyjově a vyrůstal jsem v malebné Strážnici na Moravském Slovácku. V roce 2020 jsem absolvoval s červeným diplomem magisterské studium filosofie a teologie v rámci oboru filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získal jsem cenu rektora za mimořádné studijní výsledky. Ještě před tím jsem v roce 2017 absolvoval brněnskou Fakultu výtvarných umění v ateliéru prof. Tomáše Rullera, pro kterého jsem tři roky pracoval jako asistent a archivář. V současné době jsem interním doktorandem na Katedře teorií a dějin umění FaVU VUT (školitelka Dr. Kaliopi Chamonikola), kde se snažím zabývat syntézou vědy, spirituality a umění.

Během studií jsem získal atestaci z pedagogiky, souběžně studoval dějiny a teorii umění a kultury na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, byl zapojen do výzkumu mezi Vysokým učením technickým a Islandskou univerzitou, absolvoval odborné studijní stáže v Centru vědeckých informací Národního ústavu lidové kultury a v Archivech a programových fondech České televize. V letech 2018-2020 jsem byl delegátem Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol ČR, kde jsem byl členem Komise pro vědeckou činnost a Komise pro umělecké vysoké školy. Tři roky jsem se staral o synagogu ve Strážnici, kde jsem nejen průvodcoval.

Již mi vyšly tři knihy:
Chrám (2013), sbírka básní 
Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici (2020)
Cundrla: zjevit obraz (2021)

S kamarádem Richardem Maršákem chystáme společnou sbírku básní Rám metafyziky lásky.

moje inspirace

kdo mě inspiruje, co považuji za důležité

sv. Jan Zlatoústý

Do ráje přichází ten, kdo po každém padnutí vstává a jde dále.

-
Ať už bys byl kdekoli, modli se. Ty jsi chrám Boží, nehledej místo.

Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Nejodpornější ze všeho byla pro mne pomsta a nejvíce odporná byla organizovaná pomsta státu.

Dionysios Areopagita

Nejbožštější poznání Boha se získává v nepoznání.

sv. Theofan Zatvornik

Když se modlíš, sestup z hlavy do Srdce, protože pravá modlitba je jenom ta, která vychází ze tvého Srdce.

Jan Amos Komenský

Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

František Palacký

Říká se, že děti, blázni a filosofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filosofové nechápou.

Tomáš Garrigue Masaryk

Pravá láska se nedokazuje nenávistí, ale jen láskou. Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

Alexej Štěpanovič Chomjakov

Církev na zemi je jednota věřících lidí spojených v lásce Bohočlověka. Do pekla jde každý sám, do nebe se může dostat jenom se všemi ostatními.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

S pomocí financí postavíte například školy, učitele ale hned nenaděláte. Učitel - to je velmi citlivý problém; národní učitel se formuje staletími, udržuje se tradicemi, nesčetnými zkušenostmi.

sv. Nikolaj Velimirovič

Ptáte se, jak může Bůh dopouštět války, hlad a mor? Kde je Jeho blahé učení? Na papíru. Kdyby bylo napsáno v lidských srdcích, lidé by žili v míru.

ct. starec Paisij Svatohorec

Bůh obzvláště naslouchá modlitbám toho, kdo - i když sám trpí - Boha prosí o uzdravení druhých.

sv. Jan Hus

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne. 

-
Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích. 

sv. Jan Kronštadtský

Dej mi, Pane, milost zříci se sám sebe - toho ďábla, kterým jsem se stal dědictvím Adamovým. Nový Adame, Pane Ježíši, přetvoř mě a učiň mě novým člověkem, oděj mě v sebe.

sv. Gorazd II.

Srdce mé naplněno jest blahem, že stanul jsem na pevné půdě Písma svatého a velkých Otců církevních a že smím za jejich rukovodstva jíti za Kristem v jedné řadě s jinými Slovany.

biskup Augustin Podolák

Zbloudí-li poutník na cestách a octne se v poušti, najde nejlépe pravou stezku, vrátí-li se po svých stopách tam, odkud vyšel, a dopluje-li do kalných a rozvířených vod nebo do bažin, vrátí-li se k pramenům...

několik fotek z radosti života